Har du en katt som placerar sig på listan som Årets Klubbkatt 2017?
OBS! förlängd anmälningstid till 15 mars!!!
De fem bästa resultaten från 2017 räknas.
Prisutdelning till de främsta kommer att ske på vårt årsmöte i april.

Vill du vara med och tävla för Årets Katt 2017 så gäller följande:
Kopior, scannade eller fotade på bedömningssedlarna (minst 3 utställningar, högst 5) gäller för alla Fife utställningar. En förutsättning för deltagande är medlemskap i SK 2017 och 2018

Årets Kattuträknare är Jill Back så sänd scannade eller fotade bedömningssedlar innan 15 mars till sk.avelssekreterare@gmail.com

 

Poängen räknas på följande sätt:

 

LYCKA TILL

 

Tidigare Årets Katt
2014, 2013 2012 2011
2010, 2009, 2008,
2007
, 2006, 2005,
2004, 2003